De verzamelde liederen van Willem Barnard

Het in Duitsland bekendste lied van Willem Branard (1920-2010) is zijn door Jürgen Henkys vertaalde kruishymne ‘Holz auf Jesus Schulter’. In april verscheen een verzameling van alle Nederlandse liederen van Willem Barnard, onder de titel In wind en vuur. De eerste band bevat 352 liederen met de melodieën. De tweede en derde band bevatten uitgebreide toelichtingen en commentaren, zowel bijbel-theologisch als poëtisch, zowel liturgisch als hymnologisch. Aan deze monumentale uitgave hebben 30 deskundigen meegewerkt. In wind en vuur vercheen onder eindredactie van Gerda van de Haar en Klaas Touwen, predikant van de NKiD in Zuid-Duitsland.
De verzameling is te verkrijgen via deze link.