Er is een roos ontloken

Op verschillende plaatsen in de Bijbel wordt gerefereerd aan de geboorte van Jezus. Veel kerstliederen zijn weer ontstaan uit deze Bijbelteksten. Een van die liederen is “Er is een roos ontloken”, een van oorsprong Duits kerstlied. In Duitsland heet het “Es ist ein Ros entsprungen”. Inmiddels is het daar een bekend en populair kerstlied, dat ook door vele beroemde artiesten en koren is uitgevoerd. Het had echter niet veel gescheeld, of het lied was in vergetelheid geraakt.

Lees de bijdrage in de actuele uitgave van Schakel-Kontakt.

Van “Es ist ein Ros entsprungen” ontstonden in 1942 en 1943 verschillende nazi-bewerkingen: de.wikipedia.org/wiki/Nationalsozialistischer_Weihnachtskult#Manipulierte_Weihnachtslieder

Luisteren

Meer lezen?

Bronnen