Je bent niet alleen!

‘Geef Hem de naam Jezus, want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’ Dit alles is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent: ‘God is met ons’.

Mattheüs 1 : 21-23

Het is de laatste week van het jaar. Het is Kerst geworden. In deze Corona tijd is het, zoals heel veel dingen, anders dan anders. Wij hebben te maken met belemmeringen en beperkingen die invloed hebben op de manier waarop wij dit jaar Kerst vieren. En zoals altijd roept ook dit jaar Kerst verschillende gevoelens op.

Voor de één is het een moment om naar uit te zien, gezellig met elkaar Kerst vieren, voor zover dat gaat en mogelijk is, voor de ander zijn het juist dagen om tegenop te zien en dat je soms maar hoopt dat ze zo snel mogelijk weer voorbij zijn. Zeker als je alleen door het leven moet gaan en korte of langere tijd geleden een dierbare hebt verloren. Dan is Kerst niet automatisch die leuke tijd waar je je alleen maar op verheugt en waar je naar uitziet… 

Integendeel, juist als iedereen de nadruk erop legt dat het met Kerst mooi en gezellig moet zijn, ontdek je soms dat je juist temidden van allerlei kerstdrukte je eenzamer dan ooit kunt voelen.

Als mens hebben we behoefte aan contact. Echt contact. Het gevoel dat er een ander is die om je geeft. Die jou de moeite waard vindt. En wanneer dat zo is, geeft dat je leven glans en kleur, maar daar tegenover, wanneer je dat niet ervaart, dat er eigenlijk niemand is die echt belangstelling voor je heeft en die echt om je geeft, dan ben je ontzettend alleen.

Dat ervaren we zo als mensen onder elkaar, maar de diepste betekenis van het Kerstfeest gaat nog een stapje verder. Juist het Kerstfeest laat ons zien dat we niet alleen zijn, omdat er een Ander is die om ons geeft en die naar ons omziet.

Het Kind in de kribbe. Jezus, zo is Zijn Naam. En die Naam is veelzeggend. Jezus… Dat is een Naam met inhoud. Een Naam die ons álles te zeggen heeft. Je bent niet alleen! Hij is Immanuël. Dat betekent: God met ons. God, die mens is geworden. We vieren het Kerstfeest. De boodschap van God die kwam om bij ons te wonen en met ons te zijn. Heel dichtbij, heel tastbaar. God die gekomen is in ons menselijke bestaan.

Hij zoekt ons op. Hij maakt contact met ons. Zodat we niet alleen onze weg hoeven te gaan door het leven. Maar dat ons leven weer zin krijgt, glans en betekenis. Omdat we ervaren dat Hij ons leven zin geeft. Hoop en uitzicht. 

Alleen zijn met Kerst, een pijnlijk gevoel van eenzaamheid? Als we oog hebben voor de diepste betekenis van het kerstfeest is dat niet nodig, sterker nog, dan is dat onmogelijk. Juist de boodschap van Kerst, van het kind in de kribbe, dat laat ons zien en verkondigt ons dát we niet alleen zijn. Juist niet!

Omdat Hij, God zelf, naar ons toegekomen is en bij ons wil zijn en blijven en omdat we mogen weten dat Hij onze nood, onze moeiten, maar ook onze pijn, ons verdriet en onze eenzaamheid heeft gedragen. Om ons te brengen in de vreugde van zijn genade, zodat wij kunnen leven in de glans van zijn liefde.

Dáárom vieren we Kerst. We zijn niet alleen, want Hij is bij ons!

Ds. Jan Adriaanse