Nach Afghanistan kommt Gott nur noch zum Weinen

Nadat het Westen zijn troepen in de zomer van dit jaar uit Afghanistan teruggetrokken heeft, heeft de fundamentalistisch-islamitische beweging van de Taliban in onvoorstelbaar korte tijd haar macht weten terug te winnen. Op 15 augustus heeft zij de hoofdstad Kaboel voor zich ingenomen. Met al de gruwelijke gevolgen van dien. Wij kennen de schrijnende beelden van de vluchthaven, waar duizenden mensen zich verzamelen, om het land te kunnen verlaten.

Sinds 1973 lijdt het Afghaanse volk onder politieke en religieuze twisten alsook bloedige burgeroorlogen. Na opspattingen van communisme en de interventie van Rusland in de jaren 1979 tot en met 1989, werd het land tot 2001 beheerst door de extreem islamitische krachten van resp. de Mudschaheddin en de Taliban, die het Afghaanse volk de Sharia, de islamitische wetgeving uit de 7e eeuw na Christus, oplegden. Vrouwen en meisjes waren daarvan de grootste slachtoffers. Zij hadden in alle opzichten minder rechten dan de mannen. Zo kregen zij een minder goede medische behandeling en werd hun een schoolopleiding of beroepsleven onmogelijk gemaakt.

Met behulp van Afghaanse politici en soldaten, heeft het Westen 20 jaar lang geprobeerd, Afghanistan tot een democratisch en vrij land om te vormen. Nu de Taliban teruggekeerd is, dreigt het land opnieuw in Middeleeuwse structuren te vervallen en tot een hel voor het Afghaanse volk te worden.

Nach Afhanistan kommt Gott nur noch zum Weinen. Misschien kent u het boek van de Duits-Iraanse schrijfster Siba Shakib uit het jaar 2001. Wij huilen deze dagen met God. En dragen onze tranen op aan God. Tot een gebed voor het Afghaanse volk …

Rens Dijkman