3. Advent: Boterletter

Terwijl ik de dagen aftel tot het feest van het licht, tel ik mijn zegeningen. O Kerstnacht, schoner dan de dagen! Vondels “Gijsbrecht”, een jarenlang terugkerend ritueel in de haarlemse stadsschouwburg op nieuwjaarsdag, het begin van weer een veelbelovend jaar.

Mijn zegeningen tellende, denk ik aan het bakkersgezin waarin ik ben geboren, aan de hoogspanning die heerste in het bedrijf want december, de drukste maand van het jaar, de maand met de hoogste omzet. Iedereen, van groot tot klein, werkte samen. De huiskamer lag vol met bestellingen, van banketstaaf tot banketletter en ander lekker spul.

Zegeningen, de dagen vóór Kerst, waarin wij ons als gezin verzamelden voor het opnieuw weer opgetuigde prachtige kerststalletje om voor het slapen gaan een kwartiertje met elkaar te zingen: de herderjes … enzo.

En toen kwam de nachtmis in de Spaarnekerk. De kerk weer propvol, net zoals met pasen ook met mensen die je anders nooit zag. De mannen en jongens van het koor zongen alsof hun leven ervan afhing. Zo zongen ook wij. Wat een zegen! 

Bedwelmd verliet ik de kerk met mijn zusje op weg naar huis door de donkere straten waar een liefdevol bereid ontbijt ons opwachte met in onze oren nog het geluid van het Spaarnebazuin vanuit de verlichte kerktoren: “Stille nacht heilige nacht” …

Attie Caspers