2. april 2021

Goede Vrijdag

In de tijdsgang naar Pasen heb ik Goede Vrijdag altijd als zeer spannend ervaren. Die kruisgang, dat vallen onder het kruis, die doornenkroon, dat domme volk, de verraderlijke godsgeleerden en ander gespuis die mijn Held Jezus Christus hysterisch aan het kruis schreeuwden.

De kruisgang, de 14 staties: Jezus valt voor de derde keer onder het kruis. De kruisiging, de spons met azijn om zijn dorst te lessen, die lanssteek in zijn zij. Maar vooral: “Vader, waarom heeft gij mij verlaten” dan wel “Laat deze kelk aan mij voorbij gaan”. En dat allemaal omdat het in de schriften was vastgelegd. Naja, ik snap er eigenlijk niets van doch voel mij desondanks verbonden met mensen die in God/OLH geloven. Duidelijk moge zijn, dat OLV er voor mij ook zijn mag .

Attie M. Caspers