Kerst: God wil bij mensen wonen

God wil bij mensen wonen,
Hij vraagt om onderdak,
wie stelt zich voor Hem open,
wie geeft aan Hem zijn hart?
Waar is het huis op aarde
dat Hem een welkom roept,
wie is voor God de Vader
de mens naar wie Hij zoekt?

Een vrouw neemt Hem ter harte,
Maria is haar naam,
haar God is haar te machtig,
zij biedt haar diensten aan.
Zij huivert van ontroering,
geluk valt in haar schoot,
God kiest haar tot de moeder
van zijn geliefde Zoon.

Maria zingt haar loflied,
God voelt zich thuis bij haar,
wie is Hij dat Hij omziet
naar haar geringe staat?
Hij is de God der armen,
voor wie Hem roept in nood,
Hij is de mens barmhartig
die nederig op Hem hoopt.

Hans Bouma
Uit: Dus ik besta – Brevier

Melodie: ´Hoe zal ik U ontvangen`
Lied 441, Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk