2. mei 2021

Ooievaar

Jeremia 8, Vers 7

De ooievaar  aan de hemel,
de tortelduif en de gierzwaluw
kennen de tijd van hun trek,
maar mjin volk kent niet de orde van de HEER.

Psalm 148,Vers 10

Loof de HEER,
alle dieren van het veld
en dieren in de wei,
alles wat kruipt
en op vleugels gaat.

Henny Kampe