4. april 2021

Sombere Pasen?

Mattheüs 28 : 1-7

Een sombere Pasen, dat is waar het paasevangelie mee begint. Een mooie droom leek voorbij te zijn. Een herkenbaar gevoel, als je geconfronteerd wordt met lijden, moeite en verdriet.

Een sombere Pasen, juist in deze Corona tijd waarin alles anders is dan anders en waarin we al ruim een jaar te maken hebben met beperkingen. Het is nu al het tweede Paasfeest in deze bijzondere situatie en soms vragen we ons af: Hoe lang nog en wordt het ooit nog weer ‘normaal’?

In Mattheüs 28 lezen we over de vrouwen die op weg zijn naar een graf, het graf van Jezus. Om daar hun laatste eer te bewijzen en uiting te geven aan hun intens verdriet. En wanneer je je realiseert wat er aan vooraf gegaan is, dan weet je dat het haast niet somberder kan.

Maar wanneer ze aankomen bij het graf, dan gebeurt er iets. De grond schudt en trilt onder de voeten. Een grote aardbeving. Toevallig… zou je het kunnen zeggen, maar ik denk het niet. In de bijbel hebben dit soort verschijnselen vaak een bijzondere betekenis. Op cruciale momenten in de geschiedenis kom je ze tegen. Er is iets aan de hand. God zelf is aan het werk.

Er verschijnt een engel van de Heer, hij rolt de steen weg en gaat erop zitten en de vrouwen met hun betraande en nu ook verschrikte ogen, krijgen te horen: Wees niet bang, want ik weet dat jullie Jezus zoeken, de gekruisigde. En als dat zo is, als je Hém zoekt, als het je om Jezus te doen is, dan hoef je niet bang te zijn.

Want… Er is nieuws! Goed nieuws! Je zoekt Hem hier, in een graf. Maar dan heb je het mis, je zoekt helemaal verkeerd… Hij is hier niet, want… Hij is opgestaan!

Een bijzondere preek van een bijzondere voorganger. Een boodschap rechtstreeks vanuit de hemel. Een preek die ook ons hardhandig wakker schudt vanuit ons ongeloof, onze twijfels en verdriet. Hij is opgestaan, zoals Hij het zelf gezegd heeft.

Een sombere Pasen… Maar (God-dank) nu niet meer! Een boodschap voor gewone mensen, heel herkenbaar met hun vragen, angsten en onzekerheden. En dat is ook het bijzondere van het evangelie. Dat raakt me telkens weer. Het gaat niet over mensen die ideaal-beelden zijn van ‘gelovig’-heid. Duidelijk niet, maar veel meer mensen zoals u, jij en ik. En die boodschap is juist voor zúlke mensen bedoeld.

En dan wordt alles anders. Wat begon als een sombere Pasen, slaat om in blijdschap. De somberheid is voorbij. De nacht is verdreven. Het is licht geworden.

Want… er is ten diepste geen reden meer om in het donker te blijven staan. Het licht is verschenen. En het schijnt. En wij zijn geroepen om getuigen te zijn van dat licht.

Hij is opgestaan! Hij leeft! En dat geeft ons moed. En daarom… een vrolijk Paasfeest, want… Jezus is ons licht en ons leven!

Ds. Jan Adriaanse

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Lied 634