Uit het liedboek: lied 416

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen,
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Oorspr.titel: God be with you ‘till we meet again

Tekst: J. Rankin

Muziek: R.V. Williams

Sinds een aantal jaren maken we in onze diensten gebruik van het Liedboek 2013. Dit liedboek is een mix van vertrouwde liederen vanuit het vorige liedboek, naast een groot aantal ‘nieuwe’ liederen. Persoonlijk vind ik veel van die ‘nieuwe’ liederen een aanwinst. Een van die liederen is Lied 416 Lied “Ga met God en Hij zal met je zijn”. Het is in korte tijd zo vertrouwd geworden dat we ons nauwelijks kunnen voorstellen dat het tot voor een paar jaar nog niet bestond zoals we het nu kennen. De oorspronkelijke tekst van het lied is ontstaan aan het eind van de 19e eeuw in Amerika. Eerst met een andere melodie en later op de melodie van Ralph Vaughan Williams zoals die nu in ons liedboek staat. Deze melodie heeft naar mijn idee in grote mate ertoe bijgedragen dat het lied zo populair is geworden. Het is een krachtige melodie die goed in het gehoor ligt en die de tekst op een prachtige manier ondersteunt. Het aansprekende van de tekst is dat je het niet alleen ‘met elkaar’, maar ook ‘naar elkaar toe’ zingt: “Ga met God en Hij zal met je zijn”. Het is vooral bedoeld als samen-zang, je zingt elkaar moed en hoop toe. Het zingen van het lied geeft een bijzondere verbondenheid. De tekst herinnert aan Psalm 91 waarin het gaat over Gods nabijheid op al onze wegen, ook in angst en in gevaar. De zegen van God die met ons meegaat, waar en wanneer dan ook, zoals in het stukje over de ‘Autobahnkirchen’ en de ‘Reisesegen’ in Schakel-Kontakt 2013-3.

Het gaat in Lied 416 om de zegen en de aanwezigheid van God op onze ‘reis’ door het leven, van dag tot dag en van stap tot stap. Maar ook om die aanwezigheid op onze ‘laatste reis’, wanneer we afscheid moeten nemen van ons leven en van onze reisgenoten, ook dan klinkt het: “Ga met God en Hij zal met je zijn”. Dat zingen we elkaar toe als bemoediging. Je hoeft niet alleen te zijn en alleen te gaan: Hij is erbij en Hij gaat met je mee, Hij zal juist dán, in de dood, je leven sparen. En vooral is er het perspectief van de ontmoeting, van het weerzien, als de reis voert naar het onbekende, naar de andere kant van de grens. Een ‘Reisesegen’ in de diepste zin van het Woord.

Ds. Jan Adriaanse