Unwetterkatastrophe

We zijn onder de indruk van de beelden van de afgelopen week. Op verschillende plaatsen is, als gevolg van de extreme weersomstandigheden, het water tot ongekende hoogten gestegen. Stuwdammen stonden op springen, spoorlijnen, wegen en bruggen zijn weggespoeld, huizen ingestort. Er is een groot aantal slachtoffers te betreuren, naast het aantal van hen die zoveel dagen later nog steeds vermist zijn. Daarnaast degenen die in enkele seconden alles zijn kwijtgeraakt. Het verdriet en de onzekerheid over de toekomst zijn groot.

Wij hebben veel respect voor degenen die zich in deze dagen inzetten in de rampgebieden om hulp te bieden en schade te herstellen. Op dit moment worden er veel acties gehouden om geld in te zamelen voor degenen die getroffen zijn door het water. Het is goed om, juist in deze tijd, oog te hebben voor de nood om ons heen en ruimhartig te delen en onze gaven te geven.

Gebed

(uitgesproken bij de opening van de vergadering van de kerkenraad op zaterdag 17 juli):

God, we worden overspoeld door de beelden van de overstromingen.

We kunnen het niet bevatten, wat we zien, wat een kracht het water heeft en hoe het niet te stuiten is.

De vloedgolf die mensen van het ene op het andere moment overvalt, thuis of onderweg, met alle verschrikkelijke gevolgen van dien.

De huizen, als plaatsen van veiligheid, zijn onveilig geworden, schudden op hun grondvesten en storten in.

Mensen, opgesloten of juist verjaagd en alles kwijt.

We bidden U vanwege de wanhoop, de angst en de ontreddering.

We bidden U voor hen die zo plotseling een geliefde missen, of op zoek zijn en vrezen dat hij of zij is omgekomen in het geweld van de golven of onder het puin.

We bidden U voor de steden en de dorpen, voor de gemeenschappen en kerken.

Voor de onzekerheid om wat nog komt. Om moed en houvast.

Wij bidden U voor de hulpverleners, het leger, de politie, de brandweer, de boeren en de burgers die zich inzetten, bij het zoeken en redden van mensen, bij het bewaken van stuwdammen en het bewaren van de orde.

Wij bidden U voor het bestuur van dorpen en steden, Landkreise, Bundesländer, voor de Bundesregierung, om zegen voor hun werk in deze ongekende tijden.

Wij bidden U voor hen die hun huis moesten verlaten of misschien geen huis meer hebben.

Dat het water zakt, dat er moed zal zijn, om te leven en te bouwen.

Zo bidden wij U door Jezus Christus, onze Heer,

Amen.

Jan Adriaanse