Veertigdagentijd

Van woensdag 2 maart tot en met zaterdag 16 april is het de Veertigdagentijd. In deze tijd gedenken wij het lijden van Jezus Christus op aarde. De liturgische traditie van de lijdenstijd wordt in dit jaar met het onvoorstelbare lijden van de mensen in de Oekraïne geconfronteerd. Er is een verschrikkelijke oorlog uitgebroken. En de wereldvrede is in gevaar.

Tijdens onze kerkdiensten in de Veertigdagentijd willen wij stilstaan bij de weg, die Jezus op aarde gegaan is. Een weg van liefde, vrede en gerechtigheid. Een weg van lijden, dat aan het kruis zijn hoogtepunt bereikte. Een weg, die tot de dood leidde. 

Jezus ging die weg in het vertrouwen, dat niet de dood het laatste woord heeft. Maar Hij, die met Zijn eerste Woord de Schepper van het leven is. In dat vertrouwen mogen wij in de Veertigdagen ook onze gebeden om vrede aan God opdragen.

U bent van harte uitgenodigd, aan de kerkdiensten in uw Kerngemeenten deel te nemen.