Wereldgebedsdag 2020

Vrijdag 6 maart is het Wereldgebedsdag. Op die dag gaat ieder jaar opnieuw het gebed de wereld rond. Verspreid over de hele wereld, engageren zich christelijke vrouwen ervoor dat vrouwen en meisjes, waar ook ter wereld, in vrede, gerechtigheid en onder menswaardige omstandigheden kunnen leven. Zo ontstond in de afgelopen 130 jaar de grootste basisbeweging van christelijke vrouwen wereldwijd. In 183 landen doen honderdduizenden mensen mee aan de viering van Wereldgebedsdag, die ieder jaar door vrouwen uit een ander land voorbereid wordt. De orde van dienst voor de viering van dit jaar is samengesteld door vrouwen uit Zimbabwe. Het thema is: Sta op en ga! U bent van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.