Nieuwe coronamaatregelen

De maatregelen n.a.v. de coronapandemie zijn weer aangescherpt. Dat betekent opnieuw een aanpassen van het kerkelijk leven. We zijn blij dat er wel kerkdiensten plaats kunnen vinden; het veiligheidsconcept blijft van toepassing en er moet nu tijdens de kerkdienst een mondkapje worden gedragen.
Gesprekskringen en andere activiteiten zijn tot nader bericht niet meer mogelijk. De pastorale zorg zal overwegend telefonisch plaats moeten vinden. Als er behoefte is aan pastorale zorg kunt u de predikanten en / of de leden van de kernraad benaderen.

Namens het moderamen,
Marja Kretschmann-Weelink