Actie Kerkbalans 2019 – Geef voor je kerk!

Vanaf eind april 2019 loopt de actie Kerkbalans 2019. Daarin hebben wij u geïnformeerd over de financiële situatie waarin de NKiD momenteel verkeert en om uw steun gevraagd. Een tussenstand willen wij u niet onthouden.

De financiële ondersteuning tot en met 30 juni laat een bedrag van ca. 21.000 Euro zien. Dit zijn de tot nu toe binnengekomen vrijwillige bijdragen. Er is nog meer geld toegezegd, maar niet iedereen heeft het (hele) bedrag al overgemaakt. 21.000 Euro is een heel mooi bedrag en daarvoor aan alle ondersteuners hartelijk dank.

We hopen dat deze trend zich over het tweede halfjaar van 2019 doorzet. Het gemeentewerk en het pastoraat gaat ons allen aan. Daarom vertrouwen wij erop dat door uw bijdrage dit werk in elke kerngemeente van de NKiD door kan gaan. Geef voor je kerk!

Namens het College van Kerkrentmeesters Annie Wagenaar