Kerkdiensten in het Sauerland niet onder de verantwoordelijkheid van de NKiD

Iedereen die er al eens geweest is – en dat geldt voor heel wat Nederlanders! – kan bevestigen dat het een prachtig stukje van Duitsland is: het Sauerland. Het ligt op een verhoudingsgewijs geringe afstand van Nederland en biedt een heel ander landschap dan we uit Nederland kennen. Dat is dan ook de reden dat veel Nederlanders hier graag op vakantie gaan.

Als ik mij niet vergis, zijn dat in het Sauerland (althans in de zomer) naar verhouding veel oudere Nederlanders, dus mensen die tot een generatie behoren die vaak nog kerkelijk betrokken is. In de regel lukt het hen om zich verstaanbaar te maken. Alleen als het wat gecompliceerder wordt, is de taal een barrière. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn in een kerkdienst. Daar komen heel wat woorden langs die in het dagelijks leven niet gebruikt worden en die daarom ook niet iedere Nederlander kent. Om hier in een behoefte te voorzien is in het verleden begonnen, Nederlandse kerkdiensten te organiseren. Ze worden op verschillende plaatsen gehouden, overal maar een enkele keer in de loop van een zomer. De oplettende Schakel-lezers is misschien al eens opgevallen dat deze diensten in dit blad vermeld worden. Ook wie de website bezoekt, stelt vast dat op de betreffende plek op de kaart van Duitsland een bolletje staat met daarnaast ‘Sauerland’ en dat zich achter dat bolletje informatie over kerkdiensten verbergt.

Als service voor bezoekers van de website die op zoek zijn naar een mogelijkheid om een Nederlandstalige kerkdienst te bezoeken, is dat prima. Maar tegelijk kan het ook gemakkelijk misverstanden oproepen: alsof het Sauerland een kern van de NKiD is die onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad valt en waar een predikant van de NKiD aan toegewezen is. Dat is echter niet het geval. Dat de kerkdiensten in het Sauerland in de Schakel en op de website vermeld worden, is altijd een zuivere dienstverlening geweest. De kerkenraad hecht er waarde aan dit op deze plaats te benadrukken, omdat onlangs in een min of meer officiële context de suggestie gewekt werd dat het Sauerland met zijn kerkdiensten tot het nieuwe werkgebied van ds. Adriaanse behoort. Voor zover er gemeenteleden van de NKiD in het Sauerland wonen, kunnen zij uiteraard aanspraak maken op pastorale zorg vanuit de NKiD. Voor de kerkdiensten draagt ds. Adriaanse echter geen verantwoordelijkheid, behalve uiteraard wanneer hij er eens voorgaat. Dan is het echter geen verantwoordelijkheid namens de NKiD, maar krachtens zijn ambt. En die verantwoordelijkheid is van dezelfde aard als wanneer hij in een willekeurige andere gemeente buiten zijn werkgebied in de NKiD voorgaat.

Om de kans op misverstanden te verkleinen, heeft het moderamen besloten de wijze waarop de kerkdiensten in het Sauerland op de website en in Schakel-Kontakt aangekondigd worden, aan te passen. Wanneer de gegevens bekend zijn, zullen ze ook in de toekomst vermeld worden. Er zal echter uitdrukkelijk bij vermeld worden dat het Sauerland geen kern van de NKiD is en niet onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad valt.

Namens het moderamen, ds. Kees den Hertog