Fijne kerstdagen en een gezegend nieuw jaar

Er is een zoon voor ons gegeven, de Zoon van God die koning is,
die ’t licht is in de duisternis, de weg, de waarheid en het leven.
En alle andere vreemde namen: die wonderlijke raadsman heet,
omdat Hij de geheimen weet van hemel en van aarde samen.
En sterke God, die de gebeden verhoren zal, die overwint.
Eeuwige vader heet dat kind, en vorst van eindeloze vrede.

T: J.W. Schulte Nordholt / bij Jes. 9, 1- 6

Wij wensen U fijne kerstdagen en een gezegend en voorspoedig nieuw jaar.

Met vriendelijke groet, namens de Kerkenraad,

Marja Kretschmann-Weelink, Voorzitster Kerkenraad

Suzanne Oonk-Reilink, Waarnemend Voorzitster College van Kerkrentmeesters