IKEM-studieweekend oktober 2019 in Josefstal (Schliersee)

IKEM staat voor Interkulturell Evangelisch in München. Ongeveer 20 protestantse buitenlandse gemeentes in München hebben zich aangesloten bij dit initiatief van het Evangelisch-Lutherische Dekanat. Het IKEM werd in 1994 opgericht na een aantal tegen vreemdelingen gerichte vijandige voorvallen in Duitsland. Voordien hadden buitenlandse kerkgemeentes niet of nauwelijks contact met elkaar, terwijl zij toch veel problemen en situaties gemeenschappelijk hebben en van elkaar zouden kunnen profiteren.

Twee maal per jaar komen op uitnodiging van het Dekanat vertegenwoordigers van de IKEM-gemeentes bij elkaar en bespreken actuele ontwikkelingen, het contact met de protestantse kerk in München, eventuele problemen en ook de gemeenschappelijke kerkdienst om de twee jaar en het feest in aansluiting daarop. De verschillende gemeentes lijken dan een culinaire wedstrijd te houden en iedereen is welkom. Dat is steeds weer een grote gebeurtenis, waarbij vele handen mee aanpakken.

In principe is het doel van IKEM: elkaar als gemeente waarnemen, begrip voor elkaar krijgen en samen op weg zijn. Kort geleden hebben we voor het eerst een studieweekend met elkaar gehouden, onder theologische leiding van de Ev.-Luth. kerk in Bayern. Wij waren met ongeveer 20 mensen van de Zweedse, Chinese, Hongaarse, Koreaanse, Ethiopische, Malagassische en Nederlandse kerk. Het studiecentrum lag lieflijk in het Voralpenland bij Schliersee. Ons thema: hoe gaan we met conflicten om (aan de hand van een conflict bij de apostelen). Daarbij moesten we erg veel lachen, omdat er geen droge lezingen waren, maar praktische opgaves om op te lossen.

Het leukste vond ik zelf de vele gesprekken met elkaar, vooral over de verschillende gemeentes. Natuurlijk hielden we ook een kerkdienst samen, waar in korte tijd ieder (groepsgewijs) een opgave op zich nam. Oecumene puur, IKEM-doel (zie hierboven) absoluut bereikt!
Ada Jahn, München

Meer informatie over IKEM is te vinden op internet: www.muenchen-evangelisch.de/ikem.