Jaarverslag 2021 verschenen

Het jaarverslag 2021 is verschenen. Hierin kunt u o.a. lezen welke belangrijke besluiten er door de Kerkenraad werden getroffen, hoe pastorale zorg werd verleend, welke activiteiten er in de kernen hebben plaatsgevonden als ook welke ontwikkelingen er zich binnen de NKiD hebben voorgedaan.