Nieuwe predikant in regio west

Op 17 maart 2019 zal ds. Jan Adriaanse in Düsseldorf zijn intrede doen als predikant van de Nederlandse Kerk in Duitsland.

Er is goed nieuws over de regio West. Sinds februari 2018 was de predikantsplek in regio West vacant. Daar is gelukkig een eind aan gekomen. Wij zijn dankbaar en blij dat ds. Jan Adriaanse uit Beerzerveld het beroep, dat door de Nederlandse Kerk in Duitsland werd uitgebracht, heeft aangenomen. Op zondag 17 maart 2019 zal hij in Düsseldorf zijn intrede doen als predikant van de Nederlandse Kerk in Duitsland. Ds. Adriaanse zal aan de gemeente verbonden worden door onze classispredikant ds. J. van Beelen. In aansluiting op de dienst is er gelegenheid om kennis te maken en met elkaar in gesprek te gaan. Wij heten ds. Adriaanse, zijn vrouw en kinderen van harte welkom. Wij bidden hem Gods zegen toe en wensen hem veel vreugde en plezier bij het werk voor onze kerk. Dat hij samen met de kernen het kerkelijk leven in de regio West verder kan uitbouwen.