Geef voor je kerk: Actie Kerkbalans

De NKiD wil dit jaar de Actie Kerkbalans starten en brieven aan alle leden en belangstellenden sturen.

In Nederland is de “Actie Kerkbalans” een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oudkatholieke Kerk in Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 samenwerken in de Actie Kerkbalans en zo een beroep doen op de leden en belangstellenden voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk.

Ook de NKiD wil dit jaar deze actie starten, hoewel iets later. Inhoudelijk vragen wij hetzelfde. Ons doel met deze actie is het verbreden van onze financiële basis. Geld is noodzakelijk voor het werk van de kerk. Voor nieuwe activiteiten is dit van levensbelang. Zo werken wij op dit moment samen met de PKN aan een pioniersproject om een nieuwe kern te stichten in de omgeving van Leipzig en Dresden. Dat vraagt om extra arbeidsinzet en dus financiële inspanning.

Wij zullen brieven aan alle leden en belangstellenden sturen. Wij verzoeken u dringend om te reageren op ons verzoek, ook indien u niet kunt of wilt bijdragen. Het is voor de kerkenraad van groot belang te weten of u ons als gemeenteleden ondersteunt in onze acties om de NKiD actief en levend te houden.

Namens de kerkenraad, het moderamen en de Verein,
Piet Ritsema, André C. van Buren, Marja Kretschmann-Weelink, Doetie Schilder-van der Heide, ds. Kees den Hertog