De Nederlandse Kerk in Duitsland stelt zich voor

1.     Wie en voor wie zijn we?

 • De Nederlandse Kerk in Duitsland is een oecumenische geloofsgemeenschap van Nederlandstaligen die zich in hun nieuwe Heimat hebben gevestigd of tijdelijk in Duitsland wonen.
 • We zijn er voor wie hun achtergrond in de Nederlandse taal, cultuur en religie nog steeds deel uitmaakt van hun identiteit.
 • We zijn er voor iedereen die graag in contact wil komen met andere Nederlandstaligen in hun omgeving.
 • We helpen ook Nederlanders die dat willen, een plek te vinden in een Duitse plaatselijke gemeente.
 • Wie Nederlands wil leren of oefenen is van harte welkom.

2.     Wat doen we?

 • We spreken, luisteren, lezen, zingen en bidden in het Nederlands.
 • We houden gesprekskringen in de huiskamer over geloof, cultuur, en maatschappij.
 • In kerkdiensten en andere bijeenkomsten vieren wij geloof, hoop en liefde in kerken die ons door de Evangelische Kirche Deutschland ter beschikking worden gesteld, ook in Bierstuben, trouwlocaties of bij mooi weer buiten.
 • We bieden een plek om te netwerken met andere Nederlandstaligen.
 • We organiseren buitendagen voor het hele gezin.
 • Duitslandbreed geven we een kwartaaltijdschrift uit: Schakel-Kontakt en is er een website met het actuele programma (https://nederlandse-kerk.de/)
 • Predikanten komen bij mensen op bezoek, daar waar dat op prijs gesteld wordt.
 • Samenkomen is meestal niet voor even. Sommigen leggen er grote afstanden voor af. Veelal eten we samen, zoals de Amerikanen dat noemen: a Dutch party (iedereen neemt iets mee).
 • We maken deel uit van een netwerk met ook andere Nederlandse (en Vlaamse) organisaties.

3.     Waarom doen we dit?

Wij denken dat het belangrijk is Nederlandstaligen een ruimte te bieden

 • om te bidden en een zegen te ontvangen in je moedertaal;
 • voor verrijking door de diversiteit aan tradities die hier samenkomen;
 • om ruimhartig gelegenheid te geven voor doop- en huwelijksvieringen, biecht, ziekenzalving en avondmaalsvieringen in de kerk maar ook thuis in kleine kring;
 • waar je gehoord en gezien wordt;
 • waar je gastvrijheid en houvast ervaart;
 • om jezelf te zijn en je te ontplooien;
 • waar je je passie kunt delen;
 • om te putten uit inspirerende bronnen;
 • om de bezieling waaruit je leeft te helpen vast te houden;
 • om “verbonden-zijn” te beleven en te vieren.