Rapport van de werkgroep enquête

Zoals in de net uitgekomen Schakel-Kontakt 2022-2 op blz. 6 vermeld staat, is er op deze plaats een rapport van de werkgroep te lezen. Dit rapport vat de resultaten van de enquête samen. Dit rapport zal wederom de basis vormen van informatieverstrekking naar de EKD toe, maar ook naar sponsoren, te meer daar het er naar uitziet dat de kerk voor het voortbestaan ook op deze bron van geldmiddelen aangewezen zal zijn.