Wereldgebedsdag Vanuatu 2021

De Wereldgebedsdag is een Wereldgebeurtenis! Opnieuw gaat op vrijdag  5 maart het gebed de wereld rond. Het thema in dit jaar is „ROTSVAST“.

In Vanuatu is de keuze van het land waarop een huis wordt gebouwd, een belangrijke beslissing voor de mensen. In Matth. 7: 24-27 vertelt Jezus een verhaal „over het koninkrijk van de hemel met behulp van de afbeelding van een huis en het land waarop het huis is gebouwd. […] In het verhaal van Jezus komt de wijsheid van de bouwer van het huis voort uit het horen en handelen naar het woord van God, wat een woord van liefde is. Dit is het fundament waarop onze zusters ons roepen om onze huizen, onze naties en de wereld te bouwen. Een oproep van geloof om serieus te overwegen bij het beantwoorden van het gebed van toewijding: ‘Wat is het huis dat u zou bouwen?’“ (citaat website Wereldgebedsdag 2021).

Via  https://www.wereldgebedsdag.nl   of   https://weltgebetstag.de  is nog verdere informatie vinden.