Actie kerkbalans 2019

Eerder dit jaar hebben wij u benaderd voor een toezegging voor de Actie Kerkbalans. We zijn heel blij dat er positief op ons verzoek gereageerd werd en dat wij voor 2019 al veel van de toegezegde bedragen mochten ontvangen. Daarvoor danken wij u hartelijk.

Misschien hebt u het toegezegde bedrag nog niet kunnen overmaken. Omdat de Nederlandse Kerk in Duitsland mede van de giften afhankelijk is, hopen wij dat wij deze bedragen nog tegemoet mogen zien.

Namens het moderamen, Marja Kretschmann-Weelink