Coronavirus – Mededeling van het moderamen

Het moderamen heeft in overleg met de predikanten besloten dat er in mei nog geen kerkdiensten en kringen worden gehouden. We moeten afwachten welke maatregelen er in de kerngemeenten getroffen moeten worden. Zogauw duidelijk is wanneer er weer kerkdiensten en kringen kunnen plaatsvinden komt er informatie via de scriba en via de website.

Namens het moderamen

Marja Kretschmann-Weelink