Coronavirus – Mededeling van het moderamen

Het Coronavirus krijgt steeds meer invloed op ons leven. Om de verspreiding van het Coronavirus te beperken heeft de overheid maatregelen getroffen. Ook wij als Nederlandse Kerk in Duitsland hebben i.v.m. deze voorzorgelijke maatregelen rondom het Coronavirus alle kerkdiensten en gesprekskringen tot nader bericht geannuleerd.

Wij actualiseren de informatie op de website, zodat u hier actuele informatie over de diensten en kringen kunt vinden.

Wanneer u behoefte hebt aan pastorale zorg: de predikante/n zijn voor pastorale zorg telefonisch en via email bereikbaar. In plaats van huisbezoeken zullen de contacten met de gemeenteleden telefonisch verlopen.

Telefoonnummers en emailadressen van de predikante/n zijn te vinden in Schakel-Kontakt en op de website bij „contact. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met de leden van de kernraad.

Er zullen de komende tijd geen diensten en kringen plaatsvinden. Maar we vinden het erg belangrijk dat we met elkaar in contact kunnen blijven. Daarom zal beurtelings door de predikante/n een meditatie op de website worden geplaatst. De meditatie wordt via de scriba ook aan de kernraden van alle kerngemeenten gestuurd.

Het is erg jammer, dat de gemeente in de veertigdagentijd en op Pasen niet naar een kerkdienst kan gaan en de gesprekskringen niet plaats kunnen vinden. Waar wij op kunnen vertrouwen is, dat Gods Geest ons overal met elkaar verbindt. En in onze voorbede kunnen wij voor de wereld en alle mensen die daarop wonen bidden.

Het moderamen