De bezetting van het College van Kerkrentmeesters

U hebt het waarschijnlijk – hopelijk! – tot nu toe helemaal niet gemerkt: het College van Kerkrentmeesters (‘CvK’) heeft veel te doen en maar weinig menskracht om het werk aan te kunnen (‘Kerkrentmeesters’ is in de Protestantse Kerk in Nederland de naam voor de mensen die voor de financiële zaken in de kerk verantwoordelijk zijn). Er is juist een vacature in de regio West vervuld en inmiddels hebben we alweer een nieuwe vacature, in de regio Oost. Veel van de dingen die rondom het beroepingswerk geregeld moeten worden, liggen op het terrein van de kerkrentmeesters. Zij moeten aan een kerkelijke instantie in Nederland inzicht geven in de financiële situatie van de NKiD. Op basis van de cijfers die de kerkrentmeesters voorleggen, beslist dat college voor hoeveel procent een nieuwe predikant beroepen mag worden. En omdat onze financiële situatie niet zo rooskleurig is, luidt de vraag op dit moment zelfs: óf wij wel mogen beroepen. Het heeft uiteraard met die kwetsbare financiële situatie te maken, dat u onlangs een brief hebt ontvangen in het kader van de ‘actie kerkbalans’.

Terug naar het begin: onze kerkrentmeesters hebben veel werk te doen, en ze zijn maar met weinig mensen. Het moderamen heeft daarom enkele maanden geleden bij het Breed Moderamen (‘BM’) van de classis Zuid- en Oost-Gelderland (dat is de classis waar ook de NKiD bij hoort) een aanvraag ingediend voor ondersteuning van het CvK. Het BM heeft gelukkig positief op onze aanvraag gereageerd. Zij zien ook dat het CvK moeite heeft met het vele werk. Het BM heeft daarom aan het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken gevraagd om iemand voor te stellen die tijdelijk aan het CvK toegevoegd kan worden. Dat classicale college heeft voor ons als NKiD een heel gelukkige keuze gemaakt door Wichert de Lange uit Lent bij Nijmegen voor te stellen. Wichert de Lange is vele jaren op allerlei plaatsen in de kerk als vrijwilliger werkzaam en heeft ons als NKiD vanuit de oude classis Arnhem al sinds meer dan tien jaar met raad en daad terzijde gestaan. Dingen die in het verleden verkeerd geregeld waren (en die veel geld kostten!) heeft hij op orde gebracht, hij heeft ons geadviseerd bij het beroepingswerk, bij onderhandelingen met de EKD over de bijdrage die wij van de Duitse kerk ontvangen enz. We weten dus heel goed wat voor vlees we met Wichert de Lange in de kuip hebben en dat hij ons niet alleen met veel daadkracht, maar ook met veel kennis van zaken kan ondersteunen. Uiteraard zijn onze financiële problemen niet voorbij, nu Wichert de Lange tijdelijk aan het CvK toegevoegd is. Maar de mogelijkheden om aan goede oplossingen te werken, zijn wel sterk verbeterd. Als moderamen zijn we daarom zowel het BM van de classis, en met name onze classispredikant ds. Jaap van Beelen, als ook Wichert de Lange heel dankbaar!

Namens het moderamen, ds. Kees den Hertog