Gecombineerde kerkenraadsvergadering / Delegiertenversammlung in Hannover

André van Buren, onze penningmeester, heeft aangegeven dat hij per 1 oktober 2019 zijn functie neer gaat leggen. Gelukkig heeft Michael Daller uit de kern Berlijn zich voor de functie van eerste penningmeester / 1. Schatzmeister ter beschikking gesteld. Daarnaast kregen we van Barend Bosschieter uit de kern Stuttgart, die de functie van eerste penningmeester al vele jaren heeft vervuld, de toezegging dat hij als kandidaat voor de functie van tweede penningmeester/2. Schatzmeister ter beschikking staat. Het werd dus noodzakelijk, dat er binnen een kort tijdsbestek een gecombineerde kerkenraadsvergadering-Delegiertenversammlung zou worden gehouden. Tijdens deze vergadering moesten beide penningmeesters als leden van het College van Kerkrentmeesters alsmede als Schatzmeister van de Verein gekozen worden.

Inderdaad is het gelukt om deze gecombineerde vergadering binnen drie weken te organiseren. Naast de aanwezigheid van 8 afgevaardigden van de kernen waren ook de predikanten, onze classispredikant Jaap van Beelen en onze adviseur Wichert de Lange aanwezig. De vergadering vond op 20 juli jl. in Hannover plaats.

Michael Daller werd als eerste penningmeester en Barend Bosschieter als tweede penningmeester (resp. 1. en 2. Schatzmeister) gekozen. Hartelijk dank aan beiden, dat zij binnen het College van Kerkrentmeesters en als Vorstand van de Verein deze belangrijke functies willen gaan vervullen. Wij danken André van Buren voor zijn werk en zijn inzet als penningmeester voor de Nederlandse Kerk in Duitsland. Wij vinden het jammer dat hij zijn functie neerlegt, maar hebben begrip voor zijn beslissing. Wij wensen hem alle goeds en Gods zegen.

Om persoonlijke redenen wil Piet Ritsema afstand nemen van zijn werkzaamheden als voorzitter van het College van Kerkrentmeesters en van de Verein. De kerkenraad heeft begrip voor dit besluit. Om de handelingsbekwaamheid van het college veilig te stellen, hebben de bestuursleden Suzanne Oonk als zijn plaatsvervangster benoemd. Deze benoeming geldt tot de komende kerkenraadsvergadering, waar de verkiezing plaats zal vinden.

In de regio Oost is de predikantsplek vacant. Omdat er belangrijke beslissingen door de KKR genomen moeten worden, die te maken hebben met het invullen van de vacature, stond dit thema eveneens op de agenda. Kees den Hertog heeft hierover een verslag gemaakt.

Namens het moderamen, Marja Kretschmann-Weelink