Een nieuw jaar

Wanneer je aan het begin van een nieuw jaar in de agenda kijkt, zie je veel lege bladzijden. Er is ogenschijnlijk heel veel vrije tijd, die je nu nog ter beschikking hebt. 

Misschien ga je er over nadenken wat je moet gaan doen. Welke plannen je kunt maken. Wat je anders wilt gaan doen als in het afgelopen jaar. 

En: welke keuzes je kunt maken als je een keuzemogelijkheid hebt.

Heb je tijd voor jezelf? Neem je de tijd voor jezelf?

Heb je tijd voor je gezin, voor je familie? Neem je de tijd voor je gezin of je familie?

Heb je tijd voor God? Neem je de tijd voor God?

In een agenda staan alle dagen van de week. In veel agenda’s is de zondag benadrukt door een andere kleur of een ander lettertype. Zodat deze dag in het oog valt.

Een dag die voor velen een arbeidsvrije dag kan zijn. 

Een rustdag. 

Een dag waar ook tijd is voor Bijbellezing en kerkgang.

Een „speciale“ dag voor ontmoeting – met God en met de mensen. 

In het afgelopen jaar konden in onze kerngemeentes veel kerkdiensten en andere activiteiten niet plaatsvinden. Dat hebben wij als een groot gemis ervaren. Laten we hopen dat we in dit nieuwe jaar elkaar weer kunnen ontmoeten rondom Gods Woord.  

Aan het begin van het jaar 2022 staan wij bewust stil bij de toekomst. Bij alle onzekerheden die het leven met zich mee brengt, mogen wij er op vertrouwen dat God bij ons is en ons op onze wegen behoedt en bewaart. 

Marja Kretschmann-Weelink