Oproep: Heeft u nog documenten die voor de geschiedenis van de Nederlandse Kerk in Duitsland van belang kunnen zijn?

In de afgelopen tijd zijn er veel contacten tussen de Nederlandse Kerk in Duitsland en de EKD geweest. Het ging daarbij voor een belangrijk deel om de afspraken die wij in het verleden gemaakt hebben over de samenwerking tussen de PKN in Nederland, de EKD in Duitsland, de Duitse gemeenten in Nederland en de Nederlandse Kerk in Duitsland.

Het moderamen en het bestuur van de Verein zur Förderung der Niederländischen Kirche in Deutschland hebben gemerkt hoe belangrijk het voor ons is om de voorgeschiedenis van de bestaande afspraken te kennen. Nu hebben er in de afgelopen twintig jaar veelvuldig bestuurswisselingen plaatsgevonden, zowel in de kerkenraad als in het bestuur van de Verein. Daarbij hebben de scheidende bestuursleden niet altijd de documenten uit het verleden aan hun opvolg(st)ers overgedragen. Vandaar dat ik namens de kerkenraad en het bestuur van de Verein aan u vraag of u misschien documenten bezit uit de tijd dat u in het bestuur (de kerkenraad, de kernraad) van de NKiD of van de Verein actief was. En als u zulke documenten hebt, of u die aan ons af wilt staan. Als dat zo is, wilt u dan contact opnemen met Annie Wagenaar van het kerkelijk bureau? Haar adresgegevens vindt u in het colofon op pagina 2 van elke uitgave van de Schakel. Dan kunt u met haar afspreken hoe de documenten uit uw bezit naar het kerkelijk bureau toekomen.

Bij voorbaat hartelijk dank, namens de kerkenraad en het bestuur van de Verein, ds. Kees den Hertog