Goede Vrijdag

Nu valt de nacht

Nu valt de nacht. Het is volbracht:

de Heer heeft heel zijn leven

voor het menselijk geslacht

in Gods hand gegeven.

Lied 590, 1 (Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk)
T: A. den Besten en J. Wit / M: Mainz 1628

Hungertuch in de St. Urban-Kirche in Ottmarsbocholt
Foto: M. Kr-W