Kees den Hertog

1958 – 2021

Met verdriet en verslagenheid hebben de kerkenraad, de predikanten en de gemeenteleden van de Nederlandse Kerk in Duitsland kennisgenomen van het overlijden van

Ds. Kees den Hertog

Vanaf eind 2016 was hij predikant van de Regio Zuid van de Nederlandse Kerk in Duitsland. Met grote dankbaarheid denken wij terug aan zijn inzet, betrokkenheid en collegialiteit.

Ds. Den Hertog was niet alleen betrokken bij zijn gemeenteleden in de Regio Zuid, maar ook bij het gemeenteleven van alle kernen in de Nederlandse Kerk in Duitsland. Bovendien was hij lid van het moderamen en vertegenwoordigde hij de Nederlandse Kerk in Duitsland bij interkerkelijke contacten.

We zijn onder de indruk van de manier waarop hij zijn hoop en Godsvertrouwen onder woorden bracht en wensen Christine en de kinderen Gods troostende nabijheid toe.

31 maart 2021